logo-mehrmass

سایت نمایشگاهی رامسر

مرکز همایش ها و نمایشگاه های بین المللی شهر سبز رامسر که از سال 1401 وارد لیست سایت های دارای مجوز برگزاری سازمان توسعه تجارت شده است، دارای مساحت مفیدی بالغ بر ۱۰۳۰ متر است.

این نمایشگاه در بهترین نقطه از غرب مازندران و در مجموعه تله کابین رامسر در مجتمعی به نام مرکز همایش‌ ها و نمایشگاه‌های غرب استان مازندارن واقع شده قرار دارد.

این مجموعه دو منظوره است و به عبارتی می توان گفت به غیر از همایش‌ها و نمایشگاه‌ها، کنسرت‌ها هم در این مجموعه برگزار می‌شود.

شهر رامسر با عنوان «بهشت مازندران» به عنوان یک شهر شمالی در کتاب گینس ثبت شده است.

این موارد جزو ظرفیت های شهر رامسر برای برگزاری یک رویداد نمایشگاهی قوی و منسجم است که به طور حتم مورد توجه مسئولان و سیاست گذاران این شهر قرار گرفته است.

تصاویر محل برگزاری نمایشگاه:

سایت نمایشگاهی رامسر سایت نمایشگاهی رامسر سایت نمایشگاهی رامسر سایت نمایشگاهی رامسر سایت نمایشگاهی رامسر سایت نمایشگاهی رامسر