درباره ما


مهرمس، با داشتن تجربه ی چندین ساله خدمات بی وقفه ای به نمایشگاه های داخلی و خارجی ارائه نموده است. مهمرس، یک شرکت حرفه ای در زمینه غرفه های نمایشگاهی خلاقانه، ارائه طراحی کامل، تولید و مدیریت خدمات درایران م باشد. مشتریان مهرمس، شرکت های بین المللی، و برند های بین المللی مایل به کار در ایران و شرکت های دولتی می باشند.

طراحان مهرمس با ایده ها و دانش ارزشمند و جدید در خصوص شیوه های معماری، مفهومات منحصر به فردی را ارائه می دهند. استفاده از فن اوری CAD در طراحی غرفه، تحویل و مونتاژ به موقع غرفه نمایشگاهی در محل نمایشگاه را تضمین می نماید.

مهرمس شرکت شما را درمقابل چشم دیکران قرار می دهد در خصوص شرکت مهرمس و فعالیتش سخن میگوید مهمرس یک شرکت ایرانی متخصص در مدیریت رویداد، طراحی و ساخت غرفه های سفارشی و نیز ارائه تجهیزات نمایشگاهی به مشتریان می باشد. ما خدمات کاملی را از توسعه مفهومات تا اجرای کامل و ساخت به مشریان خود ارائه می دهیم.


تعهد به کیفیت

مهرمس مفتخر است به ارائه نتایج باکیفیت با استفاده از آخرین روند ها و فن آوری ها با هیچ انحراف از زمان و یا بودجه مورد موافقت قرار گرفته شده