خدمات نمایشگاهی مهرمس

مهرمس یک شرکت ایرانی متخصص در زمینه مدیریت رویداد، طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی سفارشی و همچنین ارائه مبلمان نمایشگاهی به مشتریان خود می باشد. ما خدمات کاملی را به مشتریان خود ارائه می دهیم، از شرح مفهوم تا اجرای نهایی و ساخت.